28 mars 2016

Tydligt tecken på att det vabbats en del:

Det har gåtts en del. Steg efter steg efter steg med barn i vagn för att ge barnet vila och sömn i upprätt läge mot hostan. 

Må vecka 13 ge färre steg please tack så mycket snälla gud. 


Inga kommentarer: