26 mars 2017

Till Susanna...

... som skrev en kommentar som inte var för publicering: fick inte med din mailadress så kan inte svara. Men mig når du på schmarro at gmail punkt com, så skriv gärna dit! Hjärtemoji.  

Inga kommentarer: